Dit boekje is het verwerkingsproces van mijn niet al te ‘keurig en geordend’ verlopen jeugd. Ik wilde mijn eigen lijf en leven weer in ‘eigen beheer’ krijgen, hebben én houden.

Daarom is deze bundel ook bewust in … ‘eigen beheer’ … uitgebracht. Voor mij niet langer meer … ‘censuur’ … of beter passende ‘teksten’. Misschien een gewoon en tevens ‘ongewoon’ boekje óver en ván … ‘mij’ …, maar net zo goed over ieder van ons.

Het gaat over … ‘gevoel’ … en … ‘gevoelens’, en woorden krijgen vóór. Over in ‘verbinding’ weer tot mijn … ‘recht’ … mogen en kunnen komen. Met mijn tekeningen en gedichten maak ik u deelgenoot van dit groeiproces, en tevens mijn ‘levensles’ … Gedichten die mijn wonden … ‘dichtten’ …

Met deze selectie van 65 gedichten kan mijn jeugd hierbij voor mij symbolisch met … ‘pensioen’ … Ik nog lang niet, want ik geniet inmiddels van een andere (tweede) ‘jeugd’.

Een boekje voor … ‘zomaar’ …,
Een boekje voor … “speciaal’ …

Om te … ‘geven’ … of om te … ‘ontvangen’ …
Hoe u het ook … ‘krijgt’ … of … ‘ontvangt’ …

Het is geschreven vanuit een warm, open liefdevol en oprecht hart.

Mary-José Knuvelder

  • Deze unieke dichtbundel is te koop voor € 17,95 exclusief verzenkosten (€ 4,95).
  • Indien gewenst, kan ik hem signeren en / of voorzien van een (persoonlijke) tekst.
  • Mail mij bij interesse! mj.knuvelder@planet.nl